Κίτρους, Kitrus, Lost Hellanico, Ερυθρό, 2015

Επιλέχθηκε η ιταλική ποικιλία Αλιάνικο (Aglianico) που θεωρείται από πολλούς αρχαία ελληνική ποικιλία με παραφθορά της λέξης "ελληνικά".

14,20 €
Bottle

Επιλέχθηκε η ιταλική ποικιλία Αλιάνικο (Aglianico) που θεωρείται από πολλούς αρχαία ελληνική ποικιλία με παραφθορά της λέξης "ελληνικά", η οποία πέρασε εκεί μέσω των αποικιών της κάτω Ιταλίας.
Καλλιεργείται με μάρτυρα ποικιλία το Syrah.
Οι τρεις συνεχείς οινοποιήσεις έχουν επιδείξει εξαιρετική προσαρμογή και αποτελέσματα. 

Κίτρους, Kitrus, Lost Hellanico, Ερυθρό, 2015