Ντουράκης, Ριζίτης, Βηλάνα, Λευκό, 2019

Ριζίτης ονομάζεται ο ορεσίβιος κάτοικος που αποτελεί την τάξη εκ της οποίας προέρχονται οι Κρητικοί πολεμιστές.

5,30 €

Out of stock

«Ριζίτης» ονομάζεται ο ορεσίβιος κάτοικος που αποτελεί την τάξη εκ της οποίας προέρχονται οι Κρητικοί πολεμιστές. Ο «Ριζίτης Ντουράκη» είναι ένας χρυσοπράσινος οίνος με ποικιλιακά αρώματα εσπεριδοειδών και ευχάριστη δροσερή γεύση με ισορροπία.

Ντουράκης, Ριζίτης, Βηλάνα, Λευκό, 2019