Κλασικό καλάθι λυγαριάς με country διακόσμηση με 2 x Γέννεσις ερυθρό, 1 x Γέννεσις λευκό, 1 x Γέννεσις ροζέ

38,20 €

Out of stock

Κλασικό καλάθι λυγαριάς με country διακόσμηση.

Περιέχει:
2 x Γέννεσις ερυθρό
1 x Γέννεσις λευκό
1 x Γέννεσις ροζέ

Συσκευασία - Κλασικό καλάθι λυγαριάς με country διακόσμηση με 2 x Γέννεσις ερυθρό, 1 x Γέννεσις λευκό, 1 x Γέννεσις ροζέ