Νεραντζή, CIRINON, Λευκό, 2015

Το κρασί αυτό αφιερώθηκε στο νόμισμα της πόλης των Σερρών CIRINON (CIRIS- OINOS).

9,63 €
Bottle

Το κρασί αυτό αφιερώθηκε στο νόμισμα της πόλης των Σερρών CIRINON (CIRIS- OINOS). Απεικονίζεται η μια όψη του, που παρουσιάζει Σειληνό (ακόλουθο του Διονύσου) με Μαινάδα σε διονυσιακές τελετές, ενώ το όνομα του αποτυπώνεται με την αυθεντική γραφή από την άλλη όψη του νομίσματος. Το νόμισμα της πόλης αφιερώθηκε στον οίνο αποκαλύπτοντας τη σημαντική σχέση του τόπου με αυτόν.

Νεραντζή, CIRINON, Λευκό, 2015