Μπουτάρη, Σημείο Στίξης, Λευκό, 2019

5,53 €
Bottle

Ένα λευκό που χαρακτηρίζεται από υψηλή οξύτητα, έντονη φρασκάδα και μεγάλο αρωματικό δυναμικό.

Μπουτάρη, Σημείο Στίξης, Λευκό